Kategorie

RTG stomatologiczne

Radiologia to podstawa dobrej stomatologii weterynaryjnej - dlatego iM3 wraz z firmami współpracującymi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, cały czas ulepszając oraz unowocześniając swoje systemy radiowizjografii pośredniej oraz bezpośredniej, projektując nowoczesne lampy RTG o najwyższej rozdzielczości czy tworząc innowacyjny system pozycjonowania RTG, który jest oferowany wyłącznie przez naszą firmę!